Zwroty

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Każdemu Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni. Okres na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w fizyczne posiadanie produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w fizyczne posiadanie produktu.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia
  (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną na adres sklep@leonardo.info.pl). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy,
  jednak nie jest to obowiązkowe- pobierz wzór.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed
  upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Jeśli zdecydują się Państwo odstąpić od niniejszej umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych
  kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym
  przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że ustalono inne rozwiązanie.
 5. Wstrzymujemy się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zakupionej wcześniej rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania.
 6. Proszę odesłać rzecz jak najszybciej na adres: “LEONARDO” Gabryel Frede, 41-608 Świętochłowice, ul. Katowicka 55, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 8. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości zakupionego towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Procedurę zwrotu towaru usprawni dołączenie dowodu zakupu tj. faktura lub paragon.