Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Sklep internetowy, działający pod adresem www.leonardo.info.pl jest prowadzony przez:
“LEONARDO” Gabryel Frede, 41-608 Świętochłowice, ul. Węglowa 4, woj.Śląskie, NIP: 627-000-51-28, REGON: 272546202 , zwaną w dalszej części Sprzedawcą lub Sklepem.

DEFINICJE:
Oferta – produkty / towary umieszczane na stronach Sklepu internetowego www.leonardo.info.pl
Klient – osoba fizyczna składająca Zamówienie na Stronie.
Koszyk – funkcja, która umożliwia Klientowi dokonanie zakupów za pomocą strony www.leonardo.info.pl
Dni robocze – dzień, który nie jest sobotą ani niedzielą, dniem wolnym od pracy;
Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysyłki.
Płatność on-line – płatność wykonywana przez Klienta za pomocą dostępnych i akceptowanych przez Sklep form płatności elektronicznych.

REJESTRACJA

 

Podając dane osobowe Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że świadczenie Usługi wiąże się z podaniem przez Użytkownika danych (w tym także danych osobowych), które Leonardo Frede Gabryel będzie przetwarzać na warunkach określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz w rozporządzeniu Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie Sprzedawcy na stronie www.leonardo.info.pl są towarami nowymi, oryginalnymi, spełniającymi określone przepisami prawa wymogi, posiadającymi stosowne atesty i certyfikaty tam, gdzie jest to wymagane.
 2. Ceny towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie internetowym zamieszczone są na stronie www.leonardo.info.pl przy danym towarze. Wszystkie ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są podawane w złotych polskich (pln).
 3. Dokonując zakupu wybranego towaru należy wybrać produkt a następnie dodać do koszyka poprzez kliknięcie przycisku „do koszyka”. Po wybraniu produktu następuje etap realizacji zamówienia, w tym celu należy kliknąć w koszyku przycisk „FINALIZUJ ZAMÓWIENIE” a następnie wybrać jedną z 3 dostępnych opcji: zamówienie bez rejestracji konta, z rejestracją konta lub logując się na posiadane konto. Rejestracja konta daje możliwość podglądu w historię zamówień, brak konieczności wypełniania formularza z danymi przy następnym zamówieniu. W każdej chwili można zmienić swoje dane oraz ustawienia konta.
 4. Kolejnym etapem jest wybranie jednej z metod zapłaty: płatność on-line, pobranie, przedpłata, karta lub PayPal.
 5. Sprzedawca zrealizuje złożone zamówienie po otrzymaniu potwierdzenia poprawnego dokonania wpłaty przez Klienta za zakupiony towar, chyba że wybrano formę zapłaty “za pobraniem”. Zamówienie zostanie anulowanie przy braku wpłaty w ciągu 5 dni kalendarzowych, chyba że wybrano formę zapłaty “za pobraniem”.
DOSTAWA
 1. Podając nr listu przewozowego na stronie śledzenia przesyłek można sprawdzić status przesyłki.
 2. Koszt przesyłki zagranicznej na terenie EUROPY wynosi €25 / 100 pln. Koszty przesyłek do pozostałych krajów pozaeuropejskich wyliczane są indywidualnie przez obsługę sklepu po przesłaniu zamówienia (możliwość anulowania zamówienia bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów).
 3. Jeżeli adres pod który towar jest wysyłany znajduje się poza granicami Państw Członkowskich Unii Europejskiej, cena zakupionych towarów może ulec odpowiedniemu zwiększeniu o wartość należnych opłat celnych.
 4. Sklep oferuje darmową dostawę wszystkich produktów na terenie Polski, dostarczamy przesyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej w ciągu 2 dni od zaksięgowania wpłaty na koncie lub złożenia zamówienia w opcji “za pobraniem”.

                               

PŁATNOŚĆ
 1. Preferowane przez nas metody płatności :- pobranie (płacisz gotówką w momencie odbioru przesyłki)
  – przedpłata na konto: PLN 41105013731000001000457018  ;  “LEONARDO” Gabryel Frede, 41-608 Świętochłowice, ul. Węglowa 4
  IBAN: 30105013731000009091016338  ;  SWIFT: INGBPLPW  ; “LEONARDO” Gabryel Frede, 41-608 Świętochłowice, ul. Węglowa 4
  – bank on-line (bez prowizji, system TPAY.pl)
  – karta płatnicza (bez prowizji)
  PayPal (bez prowizji)
 2. Przy zamówieniach zagranicznych istnieje możliwość zapłaty e-przelewem, kartą płatniczą, poprzez system PayPal lub przedpłatą na konto w walucie PLN lub Euro.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Każdemu Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni. Okres na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w fizyczne posiadanie produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w fizyczne posiadanie produktu.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia
  (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną na adres sklep@leonardo.info.pl). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy,
  jednak nie jest to obowiązkowe- pobierz wzór – pdf.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed
  upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Jeśli zdecydują się Państwo odstąpić od niniejszej umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych
  kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym
  przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że ustalono inne rozwiązanie.
 5. Wstrzymujemy się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zakupionej wcześniej rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania.
 6. Proszę odesłać rzecz jak najszybciej na adres: “LEONARDO” Gabryel Frede, 41-608 Świętochłowice, ul. Katowicka 50, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 8. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości zakupionego towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Procedurę zwrotu towaru usprawni dołączenie dowodu zakupu tj. faktura lub paragon.

 

REKLAMACJE ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI
 1. Sklep Leonardo jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@leonardo.info.pl
  Sklep Leonardo zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta,
  kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 3. Sklep Leonardo nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu 24 miesięcznej gwarancji sprzedanego Towaru.
 4. Prosimy o zwracanie produktów na adres: “LEONARDO” Gabryel Frede, 41-608 Świętochłowice, ul. Katowicka 55, można skorzystać z formularza reklamacji – pdf 98KB.
 5. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.
REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. Sklep Leonardo podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć
  w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep Leonardo o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Problemy związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: “LEONARDO” Gabryel Frede, 41-608 Świętochłowice, ul. Katowicka 55,
  mailowo pod adres sklep@leonardo.info.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Sklep Leonardo rozpatrzy każdą reklamację w terminie do 14 dni, jeśli nie byłoby to możliwe w tym określonym czasie, zobowiązujemy się poinformować Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Wszelakie spory powstałe pomiędzy Sklepem Leonardo a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaną poddane sądom właściwym, zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne
  właściwe przepisy prawa polskiego.